Duits spreken A2+

Tamara vertelt over een bekende Turkse advocaat.

 

Toelichting
woordgebruik en zinsbouw Haar woordenschat is in deze situatie toereikend om iets over de biografie van het door haar gekozen personage te vertellen, hoewel invloed van de moedertaal regelmatig voor interferentie zorgt (bijvoorbeeld ''ich gehe etwas erzählen, sie ist geschlagen'', jeugd in plaats van Jugend). Doordat zij bij een aantal woorden horend bij basiswoordenschat nog steeds interferentie met de moedertaal vertoont (zoals jeugd in plaats van Jugend), is het niveau van haar prestatie nog net geen B1. A2+
grammatica Ze gebruikt eenvoudige constructies en maakt regelmatig elementaire fouten (bijvoorbeeld bij zinsbouw en letterlijke vertalingen uit het Nederlands). A2
vloeiendheid Ze weet haar verhaal op een tamelijk vloeiende manier te vertellen, met af en toe kleine pauzes om te bedenken hoe ze iets moet zeggen. B1
Inhoudelijke samenhang Een heldere, coherente tekst, met gebruik van een beperkt aantal voegwoorden (''und, wenn, aber...''). B1
uitspraak De uitspraak is goed verstaanbaar, maar met een heel duidelijk Nederlands accent (hoorbaar bijvoorbeeld bij gebruik van klinkers). A2