Duits spreken B1

 

 

 

Toelichting
woordgebruik en zinsbouw Toereikend om de video te beschrijven en de clue goed uit te leggen, met gebruik van eenvoudige taal. B1
grammatica Redelijk correct gebruik van vaak voorkomende structuren, wel regelmatig met fouten (bijvoorbeeld woordvolgorde, naamvallen) die echter de communicatie niet storen. B1
vloeiendheid Over het algemeen spreekt ze in een vrij vast tempo met weinig opvallende pauzes, behalve enige aarzelingen om te zoeken naar de juiste uitdrukkingen. Je zou moeten kijken of het ook bij complexer taalgebruik even goed lukt. B1+
inhoudelijke samenhang De verhaallijn, die door het filmpje zelf wordt bepaald, wordt door een opsomming van dingen in een logische volgorde weergegeven, met gebruik van eenvoudige verbindingswoorden zoals und, dann, weil, dadurch. B1
uitspraak Duidelijk en natuurlijk, soms gekleurd door een licht buitenlands accent. B2