Duits gesprekken voeren B1?

Christian vertelt over de kredietcrisis.

Toelichting
woordgebruik en zinsbouw Hij wordt gevraagd om zijn mening over een actueel onderwerp te geven. Deze opdracht past bij B2-niveau. Zijn woordenschat lijkt in eerste instantie wel toereikend om over het onderwerp te spreken, maar is niet altijd toereikend om de eigen argumenten met voldoende gewicht en nuancering te verwoorden. De gesprekspartner moet daarom soms om nadere uitleg vragen. De spreker zoekt regelmatig naar woorden en kan niet altijd duidelijk vertellen wat hij nu precies bedoelt.  Deze opdracht ligt dus eigenlijk boven zijn niveau. niet inschatbaar
grammatica Hij gebruikt veel eenvoudige constructies (zoals 'ich finde das nicht ganz toll') en maakt regelmatig elementaire fouten, meestal beïnvloed door de moedertaal (woordvolgorde, Nederlandse woorden, Nederlandse constructies, bijvoorbeeld 'weil es gibt minder Geld', 'bis auf ein paar Jahr', 'auf die Manier', 'für ein kleines Teil'....). A2
interactie Hij heeft geen moeite met beurt nemen, ingaan op vragen van de gespreks-partner, adequaat reageren op vragen. B1
vloeiendheid Vrij vast tempo; de vloeiendheid wordt echter mee beïnvloed door het niet letten op de formele aspecten van de taal (zie grammaticale correctheid). Bij langere stukken zoekt de spreker zo nu en dan naar woorden of uitdrukkingen. B1
inhoudelijke samenhang Hij is in staat om op een eenvoudige manier (bijvoorbeeld door gebruik van voegwoorden ‘und’,  ‘weil’ en ‘aber’) een samenhangende tekst te produceren. Als we hier echter rekening houden met de opmerkingen over de inhoud, kan de samenhang van dit gesprek eigenlijk niet ingeschaald worden. B1
uitspraak

Hij is duidelijk verstaanbaar hoewel zijn uitspraak gekleurd is door een Nederlands accent.

B1