Duits gesprekken voeren A2

 

  

 

 

Toelichting
woordgebruik en zinsbouw Interferentie van het Nederlands; de woordenschat is niet altijd toereikend om de video te beschrijven, maar het lukt hem om toch duidelijk te maken wat hij bedoelt als hij een woord niet weet (zoals bij "synchroniseren"); blijft twijfel of je de plot van de film uit zijn verhaal wel zou snappen als je het filmpje niet gezien hebt. A2
grammatica Systematische fouten vooral in de woordvolgorde; de meeste grammaticale fouten komen door het Nederlands. A2
beurt nemen Heeft geen moeite met begrijpen wat de gesprekspartner zegt, vertoont een actieve luisterhouding. B1
vloeiendheid Goed te volgen, regelmatig pauzes om de juiste woorden te zoeken. A2
inhoudelijke samenhang Hij gebruikt bijna altijd losse zinnen, en alleen in het laatste deel van het gesprek een paar voegwoorden. A2
uitspraak Hoorbaar Nederlands accent en intonatie, maar wel verstaanbaar. A2