disclaimer

Disclaimer

© 2009-2010 Nationaal Expertisecentrum leerplanontwikkeling (SLO), Enschede

Auteurs: Anne Beeker, Jos Canton, Daniela Fasoglio, Bas Trimbos
Projectleider: Daniela Fasoglio

Deze website is tot stand gekomen met subsidie van het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) onder auspiciën van SLO. Het project wordt in het kader van het ERK-Masterplan gerealiseerd.

De website is mede ontwikkeld door:

SLO ontwerp site map, ontwikkeling website, realisatie voorbeelden en verschillende instrumenten, algehele coördinatie
CPS medeontwikkeling teksten, voorbeelden productieve vaardigheden, instrumenten onderdeel 'ERK in de les'
APS feedback op teksten, medeontwikkeling instrumenten onderdeel 'ERK in de les'
CITO voorbeelden receptieve vaardigheden
ICLON - Expertisecentrum MVT onderdeel 'ERK in de les':  lesvoorbeelden op video en ERK in de lerarenopleiding

in samenwerking met docenten moderne vreemde talen in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.

De beschrijvingen van het ERK en van de zes competentieniveaus zijn afkomstig van de originele tekst van het Europees Referentiekader, © 2001 Council of Europe.
Bij de beschrijvingen van de niveaucriteria is gebruik gemaakt van: Liemberg, E. en Meijer, D. (2004). Taalprofielen. Enschede: Nationaal Bureau Moderne Vreemde Talen (NaB-MVT).

Voor de verschillende instrumenten, downloadbaar als pdf-document, geldt een Creative Commons Licentie, Naamsvermelding-Niet-Commercieel-Gelijk delen 2.5 Nederland licentie (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/nl/).
Aangepaste versies van deze instrumenten mogen alleen verspreid worden indien in het colofon vermeld wordt dat het een aangepaste versie betreft, onder vermelding van de naam van de auteur van de wijzigingen.

Bij het verkrijgen van toestemming, het achterhalen en voldoen van de rechten op video’s is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mochten er desondanks personen of instanties zijn die menen daarop rechten te hebben, dan worden zij verzocht zich in verbinding te stellen met SLO.

Grafisch ontwerp Neerlandsvlak, Zutphen, www.neerlandsvlak.nl

Ontwikkeling applicatie
en content management system

 

Muze BV, Enschede,
www.muze.nl