Engels lezen voorbeeld 10
Lees de tekst en de bijbehorende vraag. Geef vervolgens een inschatting van het niveau van deze opgave in de eerste matrix; kies in de tweede matrix de subvaardigheid die bij deze opgave past.

EU change to wills law would overturn British tradition
By Justin Stares in Brussels

Writing an errant child out of your will or leaving an apartment to a secret mistress would become illegal under legislation now working its way through the European Union machine.

The European Parliament has called for an approach to the law on bequests and succession such as that in France, where most of a deceased person’s estate must be left to close relations.

Adoption of this “reserved portion” principle would turn Britain’s ancient traditions on their head.

Members of the European Parliament want to establish common principles and a “European certificate of inheritance”, valid across the EU, to remove difficulties heirs face in taking possession of property left to them.

Solicitors in England said that the plan would be a “big departure”. In England if you have an apartment you can leave it to your mistress but in France you cannot.

Godfrey Bloom, MEP for the UK Independence Party, said: “Our system of wills has kept our agriculture viable. In France because of their reserved portion law, properties have been broken into small unviable pieces.”

Bron: www.telegraph.co.uk

 ‘EU change to wills law’ (see title)

Which paragraph describes the underlying motive for this intended change? 

The paragraph beginning with
A ‘The European…’.
B ‘Adoption…’.
C ‘Members…’.
D ‘Solicitors…’.
E ‘Godfrey Bloom…’.

 (Bron: )

 

Tekstkenmerken receptief

Wrd
Wrd –
Woordenschat en zinsopbouw
C2
– C2

Wrd – C2
Laagfrequent en specialistisch woordgebruik, inclusief zeer spreektalige (literaire) woorden evenals uitdrukkingen uit regionale taal
C1
– C1

Wrd – C1
Laagfrequent en specialistisch taalgebruik komt voor; lange samengestelde zinnen
B2
– B2

Wrd – B2
Geen beperkingen, mits woordenboek voorhanden
B1
– B1

Wrd – B1
Eenvoudig, alledaags
A2
– A2

Wrd – A2
Eenvoudige zinnen
A1
– A1

Wrd – A1
Korte eenvoudige zinnen
Subvaardigheden

Cor
Cor –
Correspondentie lezen
Orië
Orië –
Oriënterend lezen
Inf
Inf –
Lezen om informatie op te doen
Inst
Inst –
Instructies lezen
C2
– C2

Cor – C2
Als C1
Orië – C2
Als B2
Inf – C2
Als C1
Inst – C2
Als C1
C1
– C1

Cor – C1
Kan alle correspondentie begrijpen, een enkele keer met behulp van een woordenboek
Orië – C1
Als B2
Inf – C1
Kan op detailniveau een breed scala van lange, complexe teksten begrijpen, uit  sociaal, professioneel of academisch leven, en fijnere details herkennen zoals houdingen en uitgesproken of impliciete meningen, mits moeilijke passage herlezen kunnen worden
Kan met gemak literaire en non-fictie teksten lezen
Inst – C1
Kan tot in detail lange en complexe instructies bij een nieuwe machine of procedure begrijpen, al dan niet gerelateerd aan eigen vakgebied, mits moeilijke passages herlezen kunnen worden
B2
– B2

Cor – B2
Kan correspondentie lezen met betrekking tot eigen interessegebied en daarbij meteen de wezenlijke betekenis vatten
Orië – B2
Kan snel lange, complexe teksten doorlezen en de relevante details vinden. Kan snel de inhoud en relevantie herkennen van nieuwsberichten, artikelen en verslagen over uiteenlopende professionele onderwerpen en besluiten of nadere bestudering de moeite waard is. Kan meer complexe advertenties begrijpen
Inf – B2
Kan artikelen en verslagen over hedendaagse problemen begrijpen, waarin de schrijvers bepaalde stellingen of standpunten innemen. Kan literaire en non-fictie teksten lezen met een redelijke mate van begrip.
Kan informatie, ideeën en meningen ophalen uit zeer gespecialiseerde bronnen binnen zijn/haar vakgebied. Kan gespecialiseerde artikelen buiten het eigen vakgebied begrijpen, mits hij/zij af en toe een woordenboek kan gebruiken (B2+)
Inst – B2
Kan lange, complexe aanwijzingen op het eigen vakgebied begrijpen, inclusief details over voorwaarden en waarschuwingen, mits moeilijke passages herlezen kunnen worden
B1
– B1

Cor – B1
Kan persoonlijke en eenvoudige formele brieven, e-mails en vormen van sociale media voldoende begrijpen om met iemand te kunnen corresponderen
Orië – B1
Kan relevante informatie vinden en begrijpen in brochures en korte officiële documenten op internet of in andere media
Kan in langere teksten op internet of in andere media informatie zoeken over thema's binnen het eigen interessegebied (B1+)
Inf – B1
Kan belangrijke feitelijke informatie begrijpen in korte verslagen en artikelen. Kan eenvoudige jeugdliteratuur lezen
Kan hoofdthema en belangrijkste argumenten begrijpen in eenvoudige teksten in tijdschriften, kranten of op internet (B1+)
Inst – B1
Kan helder geschreven, ondubbelzinnige instructies begrijpen
A2
– A2

Cor – A2

Kan een korte, eenvoudige, (standaard)brief of e-mail begrijpen
Kan elementaire soorten standaardbrieven of een algemene kennisgeving over vertrouwde onderwerpen begrijpen (A2+)

Orië – A2
Kan specifieke, informatie vinden en begrijpen in eenvoudig, alledaags materiaal
Kan eenvoudige advertenties met weinig afkortingen begrijpen. Kan in lijsten, overzichten en formulieren specifieke informatie vinden en begrijpen
Kan veelvoorkomende borden en mededelingen begrijpen
Inf – A2
Kan specifieke informatie en/of de hoofdlijn begrijpen in eenvoudige teksten over vertrouwde onderwerpen
Inst – A2
Kan eenvoudige, korte en goed gestructureerde instructies begrijpen
Kan regels en bepalingen begrijpen, wanneer deze in eenvoudige taal zijn gesteld (A2+)
A1
– A1

Cor – A1
Kan korte, eenvoudige mededelingen begrijpen, bijvoorbeeld via sociale media of op brief- of ansichtkaarten
Kan voorgedrukte kaarten begrijpen met standaard boodschappen
Orië – A1
Kan een korte standaard mededeling lezen
Kan dingen opzoeken in of kiezen uit een lijst
Kan eenvoudige informatie op een poster, mededelingenbord of in een brochure lezen
Inf – A1
Kan zich een idee vormen van de inhoud van een korte tekst met waar mogelijk visuele ondersteuning
Kan in korte en informatieve teksten informatie over personen en plaatsen begrijpen
Inst – A1
Kan zeer eenvoudige, korte en goed gestructureerde instructies begrijpen