Engels luisteren voorbeeld 1
Lees de opgave en luister naar het fragment. Geef vervolgens een inschatting van het niveau van deze opgave in de eerste matrix; kies in de tweede matrix de subvaardigheid die bij deze opgave past

Om alle media op deze pagina weer te geven is de Flash Player plug-in vereist en dient JavaScript ingeschakeld te zijn.

1engluisteren.jpg

Wanneer kun je zonder afspraak terecht bij dokter Brendan?

A  's morgens van 8 tot 10 en 's middags van 1 tot 3 uur.
B  's morgens van 8 tot 10 uur en 's avonds van 6 tot 8 uur.
C  's morgens van 1 tot 3 uur en 's avonds van 6 tot 8 uur.

  

(Bron: TaalstERK toetsen, © Cito B.V. Arnhem, 2009) 

Tekstkenmerken receptief

Wrd
Wrd –
Woordenschat en zinsbouw
Tem
Tem –
Tempo en articulatie
Lng
Lng –
Tekstlengte
C2
– C2

Wrd – C2
Complex. Idiomatische uitdrukkingen. Onduidelijk gestructureerde zinnen worden moeiteloos begrepen
Tem – C2
Als C1
Lng – C2
Als C1
C1
– C1

Wrd – C1
Complex. Idiomatische uitdrukkingen, impliciete betekenissen
Tem – C1
Normaal tot snel spreektempo. Spreker hoeft niet duidelijk te articuleren; afwijkingen van standaardtaal zijn geen probleem, mits tijd om eraan te wennen
Lng – C1
Doet er niet meer toe
B2
– B2

Wrd – B2
Complex
Tem – B2
Standaardtaal, normaal spreektempo
Lng – B2
Kan lang zijn
B1
– B1

Wrd – B1
Ondubbelzinnige standaardtaal. Kan complexer zijn binnen eigen vak- of interessegebied
Tem – B1
Normaal spreektempo, duidelijk gearticuleerde standaardtaal
Lng – B1
Niet al te lang
A2
– A2

Wrd – A2
Eenvoudig
Tem – A2
Langzaam spreektempo, duidelijk gearticuleerde standaardtaal
Lng – A2
Kort
A1
– A1

Wrd – A1
Zeer eenvoudig
Tem – A1
Zorgvuldig en langzaam spreektempo, duidelijk gearticuleerde standaardtaal
Lng – A1
Zeer kort
Subvaardigheden

Gspr
Gspr –
Gesprekken tussen moedertaalsprekers begrijpen
Live
Live –
Luisteren als lid van het aanwezige publiek
Instr
Instr –
Luisteren naar mededelingen en instructies
Media
Media –
Kijken en luisteren naar audiovisuele media
C2
– C2

Gspr – C2
Als C1
Live – C2
Kan specialistische voordrachten en presentaties volgen ook met veel spreektaal, regionaal getint taalgebruik en niet-vertrouwde terminologie
Instr – C2
Als C1
Media – C2
Als C1
C1
– C1

Gspr – C1
Kan met gemak complexe interacties tussen derden volgen in een groepsdiscussie of debat, zelfs over abstracte, complexe en niet-vertrouwde onderwerpen
Live – C1
Kan de meeste voordrachten, discussies en debatten betrekkelijk gemakkelijk volgen. Kan een toneelstuk volgen
Instr – C1
Kan specifieke informatie halen uit openbare mededelingen van slechte kwaliteit. Kan complexe technische informatie begrijpen
Media – C1
Kan een breed scala van audiovisueel materiaal verstaan en fijnere details herkennen zoals impliciete houdingen en verhoudingen. Kan films volgen met aanzienlijke hoeveelheid plat taalgebruik
B2
– B2

Gspr – B2
Kan met enige inspanning veel volgen
Live – B2
Kan de wezenlijke punten volgen van diverse vormen van academische of professionele presentaties die naar inhoud en vorm complex zijn
Instr – B2
Kan mededelingen en berichten over concrete en abstracte onderwerpen verstaan
Media – B2
Kan de meeste gesproken radio- en tv-programma's begrijpen en kan de stemming, toon etc. van de spreker herkennen
B1
– B1

Gspr – B1
Kan over het algemeen de hoofdpunten volgen van uitgebreide, informele discussie rondom hem/haar
Live – B1
Kan directe, korte voordrachten over vertrouwde onderwerpen globaal volgen (B1+)
Instr – B1
Kan eenvoudige technische informatie begrijpen. Kan gedetailleerde aanwijzingen volgen
Media – B1
Kan hoofdpunten begrijpen van radio-nieuwsberichten en tv-programma's over vertrouwde onderwerpen, films volgen met eenvoudige verhaallijn
A2
– A2

Gspr – A2
Kan over het algemeen het onderwerp herkennen van de discussie rondom hem of haar
Live – A2
Nog niet van toepassing
Instr – A2
Kan eenvoudige feitelijke informatie en een korte uitleg begrijpen
Media – A2
Kan de belangrijkste informatie onderscheiden en verstaan in passages over voorspelbare alledaagse zaken. Kan zich een indruk vormen van de belangrijkste inhoud van een feitelijk nieuwsbericht op tv
A1
– A1

Gspr – A1
Kan begrijpen wanneer anderen zich voorstellen aan elkaar
Live – A1
Nog niet van toepassing
Instr – A1
Kan tot hem/haar gerichte vragen, opdrachten, mededelingen en waarschuwingen verstaan. Kan korte, eenvoudige aanwijzingen volgen
Media – A1
Kan het onderwerp bepalen van korte kijk-/luisterteksten
Tekstkenmerken receptief
WrdTemLng
C2   
C1   
B2   
B1   
A2   
A1   
[ legenda ]
Subvaardigheden
GsprLiveInstrMedia
C2    
C1    
B2    
B1    
A2    
A1    
[ legenda ]
Toelichting
Beheersingsniveau

Kan zinnen en de meest frequente woorden begrijpen die betrekking hebben op gebieden die van direct persoonlijk belang zijn. Kan de belangrijkste punten in korte, duidelijke, eenvoudige boodschappen en aankondigingen volgen.

A2
Globale descriptor Luisteren naar TV, video- en geluidsopnames. A2
Gedetailleerde descriptor Kan korte, duidelijke berichten van telefonische computers en antwoordapparaten begrijpen.
Onderwerp Teksten hebben betrekking op eenvoudige en vertrouwde onderwerpen en zijn van direct belang voor hem/haar. A2
Woordgebruik en zinsopbouw Het taalgebruik is eenvoudig.  A2
Tempo en articulatie De spreker spreekt rustig en duidelijk. A2
Tekstlengte Teksten zijn kort. A2
Correcte antwoord B