Duits schrijven voorbeeld 3

Beoordeel het commentaar van Charlotte over de protesten rondom het plaatsvinden van de Olympische Spelen in China.

Olympischen Spiele in China 

Im Sommer finden die Olympischen Spiele statt. Aber jetzt gibt es viele Leute, die finden, dass die Spiele keinen Durchgang haben sollten, weil sie in China stattfinden, und es politische Probleme mit China gibt. Ich finde aber, dass die Spiele einfach stattfinden sollten, weil Sport und Politik geschieden werden sollten. Es gibt auch viele Sportlers, die für diese Spiele schon Jahre trainiert haben, und es wäre unfair, durch Politik den Sport zu verderben. Es stimmt natürlich, dass China ein Land ist, das schlechte Sachen gemacht hat, und noch immer macht. Zum Beispiel dass China Tibet eingenommen hat. Die Leute aus Tibet dürfen ihren eigenen Traditionen nicht mehr nachleben und werden unterdrückt. Aber die Olympischen Spiele haben gerade eine positive Wirkung auf China! Sie haben Tibet vielleicht noch nicht zurückgegeben, aber es gibt schon weniger Kinderarbeit, und die Menschenrechte werden besser nachgelebt. Daraufhin soll meiner Meinung nach die Politik keinen Effekt auf Sport haben, und schon gar keinen negativen Effekt.

-
wrd
wrd -
woordenschat en woordgebruik
gra
gra -
grammaticale correctheid
spe
spe -
spelling en interpunctie
coh
coh -
coherentie
C1
- C1
ERK niveau C1
wrd - C1
De tekst verraadt een goede beheersing van een breed scala aan taal. De schrijver heeft formuleringen geselecteerd waarmee hij/zij zich helder en in een gepaste stijl kan uitdrukken zonder zich te beperken in wat hij/zij wil zeggen.
gra - C1
Consequent accuraat gebruik van de grammatica. Fouten zijn zeldzaam.
spe - C1
Lay-out, paragraafindeling en interpunctie zijn consistent en ondersteunen het begrip bij de lezer. De spelling is accuraat, afgezien van enkele verschrijvingen.
coh - C1
De tekst loopt goed en is goed gestructureerd, en vertoont een goed gebruik van structuurpatronen, verbindingswoorden en andere manieren om tekstcohesie tot stand te brengen.
B2
- B2
ERK niveau B2
wrd - B2
Voldoende taal om duidelijke beschrijvingen te geven, en meningen te verkondigen over de meeste algemene onderwerpen.
gra - B2
Vertoont een vrij uitgebreide beheersing van de grammatica. Er zijn geen fouten die de begrijpelijkheid in de weg staan.
spe - B2
Duidelijke, begrijpelijke, lopende tekst waarbij tekstconventies zoals indeling in paragrafen en standaard lay-out zijn toegepast. Spelling en interpunctie zijn redelijk accuraat maar kunnen invloeden van de moedertaal bevatten.
coh - B2
Een gelimiteerd aantal middelen voor tekstcohesie is aangewend om de uitingen van de schrijver te verbinden tot een heldere, coherente tekst, hoewel dat in een lange tekst niet altijd even goed is gelukt.
B1
- B1
ERK niveau B1
wrd - B1
De woordenschat is toereikend om eventueel met behulp van omschrijvingen over vertrouwde onderwerpen, zoals familie, hobby's, werk, reizen en actuele gebeurtenissen te schrijven.
gra - B1
Redelijk correct gebruik van frequente 'routines' en patronen die horen bij voorspelbare situaties.
spe - B1
Lopende tekst die over het algemeen in het geheel begrijpelijk is. Spelling, interpunctie en lay-out zijn in de meeste gevallen accuraat genoeg om te volgen.
coh - B1
Een serie van kortere, eenvoudige afzonderlijke elementen is verbonden tot een samenhangende lineaire reeks van punten.
A2
- A2
ERK niveau A2
wrd - A2
Standaardpatronen met uit het hoofd geleerde uitdrukkingen en kleine groepen van woorden waarmee beperkte informatie wordt overgebracht.
gra - A2
Eenvoudige constructies, echter systematisch met elementaire fouten.
spe - A2
Korte zinnen over alledaagse onderwerpen - bijvoorbeeld een routebeschrijving - zijn correct overgeschreven. Spelling van korte woorden die binnen het mondelinge vocabulaire van de schrijver vallen, is fonetisch redelijk correct (volgt echter niet noodzakelijk de standaard spellingsconventies).
coh - A2
Groepen woorden zijn verbonden met behulp van eenvoudige voegwoorden, zoals: ‘en’, ‘maar’ en ‘omdat’.
A1
- A1
ERK niveau A1
wrd - A1
Woorden en eenvoudige uitdrukkingen, over persoonlijke details en bepaalde concrete situaties.
gra - A1
Een klein aantal eenvoudige grammaticale constructies en uit het hoofd geleerde uitdrukkingen.
spe - A1
Bekende woorden en korte zinnen zoals op eenvoudige verkeers- of ANWB borden, instructies, namen van dagelijkse objecten en namen van winkels of regelmatig gebruikte basiszinnen zijn correct overgeschreven. Eigen adres, nationaliteit en andere persoonlijke details zijn correct gespeld.
coh - A1
Woorden of groepen van woorden zijn verbonden met behulp van basisvoegwoorden, zoals: ‘en’ of ‘dan’.