Duits schrijven voorbeeld 2

Angela schrijft een e-mail aan Aurora in het kader van een uitwisselingsproject. Beoordeel het taalniveau van dit bericht. 


Hallo Aurora!

Ich schreibe ein E-mail für die Schületaustauschung in Deutschland. Ich bin Angela, ich bin sechzehn Jahre alt und ich wohne in Barneveld in den Niederlanden. Ich habe drei Schwester und ein Bruder, aber sie wohnen allen schon ergendwo anderes. Also wohne ich zu Hause mit meinen Eltern. Hast du auch Geschwister oder bist du Einzelkind? Ich habe zwei Hunden, Eddie und Freddie, und ich mag sie sehr gern. Jeden Tag mache ich eine lange Spazierung mit meinen Hunden. Magst du Hunden auch sehr gern? Ich tanze sehr gern, ich sitze auf Klassik und Modern Ballet. Auch tanze ich gern in die Disko mit meinen Freunden. Ich gehe jeden Tag in die Schüle, und danach trinke ich oft noch etwas mit meinen Freunden auf eine Terrasse. Machst du das auch schon oft, oder machst du lieber Hausaufgaben nach die Schule? Was machst du gern in die Freizeit? Vielleicht können wir ein mal in die Disko gehen in Deutschland, oder etwas trinken in ein Kaffee, wenn ich in Deutschland bin!
Ich frohe mich sehr auf meine Besuch in Deutschland!
Bis bald!

-
wrd
wrd -
woordenschat en woordgebruik
gra
gra -
grammaticale correctheid
spe
spe -
spelling en interpunctie
coh
coh -
coherentie
C1
- C1
ERK niveau C1
wrd - C1
De tekst verraadt een goede beheersing van een breed scala aan taal. De schrijver heeft formuleringen geselecteerd waarmee hij/zij zich helder en in een gepaste stijl kan uitdrukken zonder zich te beperken in wat hij/zij wil zeggen.
gra - C1
Consequent accuraat gebruik van de grammatica. Fouten zijn zeldzaam.
spe - C1
Lay-out, paragraafindeling en interpunctie zijn consistent en ondersteunen het begrip bij de lezer. De spelling is accuraat, afgezien van enkele verschrijvingen.
coh - C1
De tekst loopt goed en is goed gestructureerd, en vertoont een goed gebruik van structuurpatronen, verbindingswoorden en andere manieren om tekstcohesie tot stand te brengen.
B2
- B2
ERK niveau B2
wrd - B2
Voldoende taal om duidelijke beschrijvingen te geven, en meningen te verkondigen over de meeste algemene onderwerpen.
gra - B2
Vertoont een vrij uitgebreide beheersing van de grammatica. Er zijn geen fouten die de begrijpelijkheid in de weg staan.
spe - B2
Duidelijke, begrijpelijke, lopende tekst waarbij tekstconventies zoals indeling in paragrafen en standaard lay-out zijn toegepast. Spelling en interpunctie zijn redelijk accuraat maar kunnen invloeden van de moedertaal bevatten.
coh - B2
Een gelimiteerd aantal middelen voor tekstcohesie is aangewend om de uitingen van de schrijver te verbinden tot een heldere, coherente tekst, hoewel dat in een lange tekst niet altijd even goed is gelukt.
B1
- B1
ERK niveau B1
wrd - B1
De woordenschat is toereikend om eventueel met behulp van omschrijvingen over vertrouwde onderwerpen, zoals familie, hobby's, werk, reizen en actuele gebeurtenissen te schrijven.
gra - B1
Redelijk correct gebruik van frequente 'routines' en patronen die horen bij voorspelbare situaties.
spe - B1
Lopende tekst die over het algemeen in het geheel begrijpelijk is. Spelling, interpunctie en lay-out zijn in de meeste gevallen accuraat genoeg om te volgen.
coh - B1
Een serie van kortere, eenvoudige afzonderlijke elementen is verbonden tot een samenhangende lineaire reeks van punten.
A2
- A2
ERK niveau A2
wrd - A2
Standaardpatronen met uit het hoofd geleerde uitdrukkingen en kleine groepen van woorden waarmee beperkte informatie wordt overgebracht.
gra - A2
Eenvoudige constructies, echter systematisch met elementaire fouten.
spe - A2
Korte zinnen over alledaagse onderwerpen - bijvoorbeeld een routebeschrijving - zijn correct overgeschreven. Spelling van korte woorden die binnen het mondelinge vocabulaire van de schrijver vallen, is fonetisch redelijk correct (volgt echter niet noodzakelijk de standaard spellingsconventies).
coh - A2
Groepen woorden zijn verbonden met behulp van eenvoudige voegwoorden, zoals: ‘en’, ‘maar’ en ‘omdat’.
A1
- A1
ERK niveau A1
wrd - A1
Woorden en eenvoudige uitdrukkingen, over persoonlijke details en bepaalde concrete situaties.
gra - A1
Een klein aantal eenvoudige grammaticale constructies en uit het hoofd geleerde uitdrukkingen.
spe - A1
Bekende woorden en korte zinnen zoals op eenvoudige verkeers- of ANWB borden, instructies, namen van dagelijkse objecten en namen van winkels of regelmatig gebruikte basiszinnen zijn correct overgeschreven. Eigen adres, nationaliteit en andere persoonlijke details zijn correct gespeld.
coh - A1
Woorden of groepen van woorden zijn verbonden met behulp van basisvoegwoorden, zoals: ‘en’ of ‘dan’.