Duits schrijven voorbeeld 5

Let op: onderstaande prestatie laat zich moeilijk beoordelen vanwege de discrepantie tussen het niveau dat verondersteld wordt door de opdracht en het niveau waarvan de schrijver blijk geeft.

Opdracht:

Je hebt in een Duitse krant gelezen dat vanwege het grote tekort aan leraren in het voortgezet onderwijs in Nederland ook studenten en niet-gediplomeerde zij-instromers voor de klas komen te staan. De Duitsers vragen zich af of de Nederlandse politiek in het kader van de kwaliteitsborging hiermee akkoord moet gaan, of andere oplossingen moet zien te vinden.

Schrijf een ingezonden brief naar deze krant waarin je het volgende aangeeft:

Vermeld of je het wel/niet met het besluit eens bent en waarom. Geef aan wat volgens jou een goede oplossing is voor de lange termijn, en waar het VO volgens jou in de komende tijd behoefte aan heeft.

Sehr geëhrter Damen und Herren,

In die letzte Zeitung von das Bild standet ein Artikel uber das Holländische Untericht. Das Problem ist das es zu wenig Lehrer gibt in die Niederlände. Darum kommen mehr und mehr nicht ausgebildete Lehrer und Studenten von die Universität in das untericht. Klar, es ist nicht ganz gut für das Kwalitätssystem weil die Leute keine oder wenig Praxiserfahrung haben. Aber es gibt auch vorteile. Studenten die Lehrer bekommen haben mehr Arbeitserfahrung wenn die fertig sind mit ihrem Studium. Auch können leute die entlassen sein durch die Kreditkrise, wieder an die arbeit. Und das ist besser für die Wirtschaft und auch für die Leute selber, weil die haben jetzt eine sichere arbeitsstelle.
Viel menschen denken leider das ein Lehrer ohne gute Ausbildung keine gute Lehrer kan sein. Aber es geht nicht immer uber die kenntnis, aber es geht auch daruber ob einer die kenntnis die man habt, auch kan uberbringen nach die Studenten. Das ist viel besser als wie ein Lehrer mit viel kenntnis und das gar nicht kann uberbringen.
In die Zukunft können al die nicht ausgebildete Lehrer immer noch ausgebildet worden. Dan gibt es nicht mehr zu wenig Lehrer, und auch weniger Arbeitslosen. Und werden zwei Problemen in einmal aufgelöst.
Untericht und Studenten brauchen sicherheit und mit genug Lehrer kan mann das besser erreichen!

Mit freundliche gruβen,

Christian Janssen

-
wrd
wrd -
woordenschat en woordgebruik
gra
gra -
grammaticale correctheid
spe
spe -
spelling en interpunctie
coh
coh -
coherentie
C1
- C1
ERK niveau C1
wrd - C1
De tekst verraadt een goede beheersing van een breed scala aan taal. De schrijver heeft formuleringen geselecteerd waarmee hij/zij zich helder en in een gepaste stijl kan uitdrukken zonder zich te beperken in wat hij/zij wil zeggen.
gra - C1
Consequent accuraat gebruik van de grammatica. Fouten zijn zeldzaam.
spe - C1
Lay-out, paragraafindeling en interpunctie zijn consistent en ondersteunen het begrip bij de lezer. De spelling is accuraat, afgezien van enkele verschrijvingen.
coh - C1
De tekst loopt goed en is goed gestructureerd, en vertoont een goed gebruik van structuurpatronen, verbindingswoorden en andere manieren om tekstcohesie tot stand te brengen.
B2
- B2
ERK niveau B2
wrd - B2
Voldoende taal om duidelijke beschrijvingen te geven, en meningen te verkondigen over de meeste algemene onderwerpen.
gra - B2
Vertoont een vrij uitgebreide beheersing van de grammatica. Er zijn geen fouten die de begrijpelijkheid in de weg staan.
spe - B2
Duidelijke, begrijpelijke, lopende tekst waarbij tekstconventies zoals indeling in paragrafen en standaard lay-out zijn toegepast. Spelling en interpunctie zijn redelijk accuraat maar kunnen invloeden van de moedertaal bevatten.
coh - B2
Een gelimiteerd aantal middelen voor tekstcohesie is aangewend om de uitingen van de schrijver te verbinden tot een heldere, coherente tekst, hoewel dat in een lange tekst niet altijd even goed is gelukt.
B1
- B1
ERK niveau B1
wrd - B1
De woordenschat is toereikend om eventueel met behulp van omschrijvingen over vertrouwde onderwerpen, zoals familie, hobby's, werk, reizen en actuele gebeurtenissen te schrijven.
gra - B1
Redelijk correct gebruik van frequente 'routines' en patronen die horen bij voorspelbare situaties.
spe - B1
Lopende tekst die over het algemeen in het geheel begrijpelijk is. Spelling, interpunctie en lay-out zijn in de meeste gevallen accuraat genoeg om te volgen.
coh - B1
Een serie van kortere, eenvoudige afzonderlijke elementen is verbonden tot een samenhangende lineaire reeks van punten.
A2
- A2
ERK niveau A2
wrd - A2
Standaardpatronen met uit het hoofd geleerde uitdrukkingen en kleine groepen van woorden waarmee beperkte informatie wordt overgebracht.
gra - A2
Eenvoudige constructies, echter systematisch met elementaire fouten.
spe - A2
Korte zinnen over alledaagse onderwerpen - bijvoorbeeld een routebeschrijving - zijn correct overgeschreven. Spelling van korte woorden die binnen het mondelinge vocabulaire van de schrijver vallen, is fonetisch redelijk correct (volgt echter niet noodzakelijk de standaard spellingsconventies).
coh - A2
Groepen woorden zijn verbonden met behulp van eenvoudige voegwoorden, zoals: ‘en’, ‘maar’ en ‘omdat’.
A1
- A1
ERK niveau A1
wrd - A1
Woorden en eenvoudige uitdrukkingen, over persoonlijke details en bepaalde concrete situaties.
gra - A1
Een klein aantal eenvoudige grammaticale constructies en uit het hoofd geleerde uitdrukkingen.
spe - A1
Bekende woorden en korte zinnen zoals op eenvoudige verkeers- of ANWB borden, instructies, namen van dagelijkse objecten en namen van winkels of regelmatig gebruikte basiszinnen zijn correct overgeschreven. Eigen adres, nationaliteit en andere persoonlijke details zijn correct gespeld.
coh - A1
Woorden of groepen van woorden zijn verbonden met behulp van basisvoegwoorden, zoals: ‘en’ of ‘dan’.