Duits gesprekken voeren voorbeeld 1

Bekijk eerst de reclamefilm van Berlitz en beoordeel vervolgens de uitleg van Wernard.

Om alle media op deze pagina weer te geven is de Flash Player plug-in vereist en dient JavaScript ingeschakeld te zijn.

  

Om alle media op deze pagina weer te geven is de Flash Player plug-in vereist en dient JavaScript ingeschakeld te zijn.

 

-
wrd
wrd -
woordenschat en woordgebruik
gra
gra -
grammaticale correctheid
int
int -
interactie
vld
vld -
vloeiendheid
coh
coh -
coherentie
uit
uit -
uitspraak
C1
- C1
ERK niveau C1
wrd - C1
Correct en flexibel gebruik van een breed scala aan taalmiddelen, waardoor de stijl helder en gepast is en nuances redelijk precies worden weergegeven.
gra - C1
Fouten zijn zeldzaam, moeilijk te ontdekken en worden over het algemeen, wanneer ze wel voorkomen, direct gecorrigeerd.
int - C1
De uitdrukkingswijze is vloeiend en spontaan. Het gesprek verloopt zonder zichtbare inspanning. Alleen een conceptueel moeilijk onderwerp kan een natuurlijke, vloeiende woordenstroom in de weg staan.
vld - C1
Vloeiend en spontaan, zonder zichtbare inspanning, behalve soms bij conceptueel moeilijk onderwerp.
coh - C1
Door een goed gebruik van verbindingswoorden en andere middelen om tekstcohesie tot stand te brengen loopt de tekst goed en is deze ook goed gestructureerd.
uit - C1
De intonatie is gevarieerd en klemtoon wordt correct gelegd om betekenisverschillen uit te drukken.
B2
- B2
ERK niveau B2
wrd - B2
Toereikend om  duidelijke beschrijvingen te geven, en meningen te verkondigen over de meeste algemene onderwerpen. Het valt niet op dat de spreker naar woorden moet zoeken.
gra - B2
Vertoont een vrij uitgebreide beheersing van de grammatica en maakt gebruik van complexe zinsvormen. Er zijn geen fouten die de begrijpelijkheid in de weg staan. De meeste fouten worden door de spreker zelf hersteld.
int - B2
Gespreksbeurten worden flexibel en adequaat ingeleid en technieken om aan het woord te blijven of om op gesprekspartners in te gaan worden vaardig gehanteerd.
vld - B2
Vrij vast tempo geproduceerd, alhoewel de spreker soms aarzelt wanneer hij/zij zoekt naar patronen en uitdrukkingen. Er zijn nog maar weinig opvallend lange pauzes.
coh - B2
Beperkt aantal middelen voor tekstcohesie om zijn/haar uitingen te verbinden tot een heldere, coherente tekst, hoewel dat in een lange bijdrage niet altijd even goed lukt.
uit - B2
Duidelijke, natuurlijke uitspraak en intonatie.
B1
- B1
ERK niveau B1
wrd - B1
Toereikend om m.b.v. omschrijvingen over vertrouwde onderwerpen zoals familie, hobby's, werk, reizen en actuele gebeurtenissen te beschrijven.
gra - B1
Redelijk accuraat gebruik van frequente routines en patronen die horen bij voorspelbare situaties. 
int - B1
Eenvoudig gesprek over bekende onderwerpen, bevestiging door begripscontrole.
vld - B1
Spreker is goed te volgen alhoewel pauzes en herstel van fouten in langere stukken veel voorkomen.
coh - B1
Samenhangende lineaire reeks van punten.
uit - B1
Duidelijk verstaanbaar, zelfs met een accent en af en toe een verkeerd uitgesproken woord.
A2
- A2
ERK niveau A2
wrd - A2
Standaard patronen met uit het hoofd geleerde uitdrukkingen, chunks, alledaagse situaties.
gra - A2
Correct gebruik eenvoudige constructies, echter systematisch met elementaire fouten.
int - A2
Antwoord op vragen, eenvoudige uitspraken. weinig initiatief om conversatie gaande te houden.
vld - A2
Overwegend zeer korte uitingen, veel pauzes, valse starts en herformuleringen.
coh - A2
Gebruik van eenvoudige voegwoorden, en, maar, omdat.
uit - A2
Duidelijk genoeg om de spreker te kunnen volgen, ondanks een hoorbaar accent. Luisteraars zullen af en toe om herhaling moeten vragen.
A1
- A1
ERK niveau A1
wrd - A1
Beperkt tot een klein repertoire van woorden, eenvoudige uitdrukkingen, persoonlijke details, bepaalde concrete situaties.
gra - A1
Klein aantal eenvoudige constructies en uit het hoofd geleerde uitdrukkingen.
int - A1
Vragen en antwoorden over persoonlijke details. Communicatie afhankelijk van herhaling, herformulering en correcties.
vld - A1
Beperkt tot korte, geïsoleerde uitingen, standaarduitdrukkingen, veel pauzes om te zoeken naar uitdrukkingen, uitspraak van minder bekende woorden en herstellen van communicatie.
coh - A1
Verband door basisvoegwoorden zoals 'en' of 'dan'.  
uit - A1
Native speakers kunnen met enige inspanning beperkt aantal geleerde woorden verstaan. Natives zijn gewend aan mensen met andere taalachtergrond.