Duits luisteren voorbeeld 2
Lees de opgave en bekijk het bronmateriaal. Geef vervolgens een inschatting van het niveau van deze opgave in de eerste matrix; kies in de tweede matrix de descriptor die bij deze opgave past.

 

Om alle media op deze pagina weer te geven is de Flash Player plug-in vereist en dient JavaScript ingeschakeld te zijn.

(Bron: TaalstERK toetsen, © copyright Cito B.V. Arnhem, 2009)

Tekstkenmerken receptief
Ond
Ond –
Onderwerp
Wrd
Wrd –
Woordgebruik en zinsopbouw
Tem
Tem –
Tempo en articulatie
Lng
Lng –
Tekstlengte
C1
– C1
Ond – C1
O.a. abstract, complex, onbekend
Wrd – C1
Complex, ev. ook idioom en onduidelijk gestructureerde zinnen
Tem – C1
Normaal tot snel; spreker hoeft niet duidelijk te articuleren; ook slecht verstaanbare en vervormde spraak, afwijkingen van standaardtaal komen voor
Lng – C1
Kan lang zijn
B2
– B2
Ond – B2
Concrete en abstracte onderwerpen horend bij sociaal en professioneel leven en onderwijs
Wrd – B2
Complex
Tem – B2
Standaardtaal, normaal spreektempo
Lng – B2
Kan lang zijn
B1
– B1
Ond – B1
Vertrouwd, uit eigen vak- of interessegebied
Wrd – B1
Eenvoudig; kan complexer zijn binnen eigen vak- of interessegebied
Tem – B1
Normaal; duidelijk gearticuleerde standaardtaal
Lng – B1
Niet al te lang
A2
– A2
Ond – A2
Eenvoudig en vertrouwd, van direct belang
Wrd – A2
Eenvoudig
Tem – A2
Spreker spreekt rustig en duidelijk
Lng – A2
Kort
A1
– A1
Ond – A1
Zeer eenvoudig en vertrouwd, uit het dagelijks leven
Wrd – A1
Zeer eenvoudig, zinnen gescheiden door pauzes
Tem – A1
Spreker spreekt zorgvuldig, langzaam en duidelijk
Lng – A1
Kort
Globale descriptoren
Gspr
Gspr –
Gesprekken tussen moedertaalsprekers verstaan
Live
Live –
Luisteren als lid van een live publiek
Instr
Instr –
Luisteren naar aankondigingen en instructies
Tv
Tv –
Luisteren naar tv, video- en geluidsopnames
C1
– C1
Gspr – C1
Kan met gemak complexe interacties tussen derden volgen in groepsgesprekken en debatten, zelfs over abstracte, complexe onderwerpen.
Live – C1
Kan de meeste lezingen, discussies en debatten relatief gemakkelijk volgen.
Instr – C1
Kan specifieke informatie halen uit openbare aankondigingen van slechte kwaliteit en hoorbaar vervormd, bijvoorbeeld in een station, een sportstadion, etc. Kan complexe technische informatie begrijpen, zoals bedieningsaanwijzingen, en specificaties voor bekende producten en diensten.
Tv – C1
Kan een breed scala aan geluidsmateriaal, radioprogramma's en films begrijpen, inclusief enig niet-standaard gebruik, en kan details vaststellen, inclusief impliciete attitudes en relaties tussen sprekers.
B2
– B2
Gspr – B2
Kan met enige moeite veel van wat om hem/haar heen gezegd wordt volgen, maar kan het moeilijk vinden om effectief mee te doen aan een gesprek met meerdere 'native speakers' die hun taal op geen enkele wijze aanpassen.
Live – B2
Kan de essentie van lessen, lezingen en rapportages en andere vormen van educatieve/professionele presentaties volgen die inhoudelijk en linguïstisch complex zijn.
Instr – B2
Kan aankondigingen en boodschappen begrijpen over concrete en abstracte onderwerpen, gesproken in standaartaal en in normaal tempo.
Tv – B2
Kan de meeste in standaardtaal gesproken radiodocumentaires en ander uitgezonden of opgenomen geluidsmateriaal begrijpen en kan de stemming, toon etc. van de spreker bepalen.
B1
– B1
Gspr – B1
Kan in het algemeen de hoofdpunten volgen van een uitgebreide discussie om hem/haar heen, op voorwaarde dat er duidelijk gearticuleerd wordt in de standaardtaal.
Live – B1
Kan ongecompliceerde korte praatjes over vertrouwde onderwerpen in grote lijnen volgen, op voorwaarde dat er duidelijk gearticuleerde standaardtaal gesproken wordt.
Instr – B1
Kan eenvoudige technische informatie begrijpen, zoals gebruiksaanwijzingen voor apparaten. Kan gedetailleerde aanwijzingen opvolgen.
Tv – B1
Kan de hoofdpunten begrijpen van radionieuwsberichten en eenvoudig geluidsmateriaal over vertrouwde onderwerpen, indien langzaam en duidelijk gepresenteerd.
A2
– A2
Gspr – A2
Kan gewoonlijk het onderwerp bepalen in gesprekken om hem/haar heen, wanneer er langzaam en duidelijk gesproken wordt.
Live – A2
Nog niet van toepassing
Instr – A2
Kan de hoofdzaken begrijpen in korte, heldere en eenvoudige boodschappen en aankondigingen. Kan eenvoudige aanwijzingen begrijpen.
Tv – A2
Kan hoofdpunten van korte en duidelijke berichten op radio en tv begrijpen als onderwerp en context bekend zijn en wanneer er langzaam en duidelijk wordt gesproken.
A1
– A1
Gspr – A1
Nog niet van toepassing
Live – A1
Nog niet van toepassing
Instr – A1
Kan instructies begrijpen die zorgvuldig en langzaam aan hem/haar gericht zijn en kan korte, eenvoudige aanwijzingen opvolgen.
Tv – A1
Nog niet van toepassing