Toetsmeerjarenplan
Om te waarborgen dat de vaardigheden die het ERK onderscheidt voldoende aan bod komen, zowel in de onder- als in de bovenbouw, is het aan te bevelen om een meerjarenplan te maken.

Een meerjarenplan kan ook worden ingezet om vast te stellen of er voldoende aansluiting in het toetsprogramma is tussen onder- en bovenbouw.

Zo kunt u te werk gaan:
a. Maak een overzicht van het huidige programma van toetsing van zowel onder- als bovenbouw. U kunt hiervoor de volgende schema's gebruiken. Geef per (sub)vaardig-heid en periode het aantal toetsen op. Voeg naar behoefte kolommen of rijen toe.

Toetsmeerjarenplan vmbo

Toetsmeerjarenplan havo

Toetsmeerjarenplan vwo

b.

 

Om een analyse te maken van de verhoudingen tussen de toetsen in de onder- en bovenbouw, kunt u daarna onderstaande Excel-formats invullen. Lees eerst de toelichting voor een instructie.

Toelichting grafiek

Grafiek vmbo

Grafiek havo

Grafiek vwo