Werken met een toetsmatrijs

Wat is een toetsmatrijs?

Een toetsmatrijs is een tabel waarin wordt aangegeven hoe de opgaven van een toets worden verdeeld – in het geval van een ERK-toets - over de subvaardigheden en can-do statements aan de ene kant, en de domeinen aan de andere kant.

Wat is het voordeel om met een toetsmatrijs te werken?

  1. Je kunt als docent vermijden dat te veel opdrachten worden gemaakt die gericht zijn op dezelfde subvaardigheden of hetzelfde domein.
  2. Je kunt garanderen dat alle subvaardigheden en domeinen aan bod komen.
  3. Je kunt bij paralleltoetsen (toetsen voor parallelklassen of herkansingstoetsen) de gelijkwaardigheid tussen die toetsen vergroten door ze beide op te stellen aan de hand van één toetsmatrijs.
  4. De toetsmatrijs kan dienen als een verantwoording van de inhoud van de toets naar anderen, zoals collega-vakdocenten en inspectie.
  5. Je kunt nagaan of de inhoud van bestaande toetsen geschikt is voor het toetsen volgens het ERK.

Hoe werk je met een toetsmatrijs?

Lees in Toetsen en Beoordelen met het ERK, hoofdstuk 5 (pp. 40 t/m 46) welke stappen te ondernemen om een toets te ontwikkelen op basis van een toetsmatrijs.

Voor kant-en-klare toetsmatrijzen, klik hieronder:

Luistervaardigheid
Leesvaardigheid
Gespreksvaardigheid
Spreekvaardigheid
Schrijfvaardigheid