Certificaten Spaans
DELE

Speciaal voor het onderwijs zijn door het Instituto Cervantes twee DELE para escolares-examens ontwikkeld die op de niveaus A1 of A2/B1 kunnen worden afgelegd.

Klik hier voor meer informatie.

Het Instituto Cervantes neemt de Diplomas de Español como Lengua Extranjera  - DELE - examens af. Deze zijn als volgt aan het ERK gekoppeld:

Nivel

Denominación

Diplomas de Español

C2

Maestría

Diploma de Español Nivel C2 (Superior)

C1

Dominio operativo eficaz

 

B2

Avanzado

Diploma de Español B2 (Intermedio)

B1

Umbral

Diploma de Español B1 (Inicial)
DELE Escolar B1

A2

Plataforma

 Diploma elementar
(NIEUW - vanaf mei 2010)

A1

Acceso

Diploma de Español Nivel A1 

Voor meer informatie over de DELE-examens in Nederland, klik hier

Voor voorbeeldexamens, klik hier.

Tevens participeert het Istituto Cervantes in het project SICELE (Sistema Internacional de Certificación del Español como Lengua Extranjera). Dit is een samenwerkingsverband van Spaanse en Latijns-amerikaanse universiteiten met het Instituto Cervantes om de inhoudelijke kwaliteit, transparantie en coherentie van de examens Spaans als vreemde taal te garanderen. Het SICELE is officieel in 2007 in Columbia opgericht tijdens het IV Congreso Internacional de la Lengua Española. Voor meer informatie klik hier