Betrouwbare beoordeling
Kwaliteit waarborgen

Het objectief beoordelen van de productieve vaardigheden is een uitdagende taak. Om de kwaliteit van de beoordeling te kunnen waarborgen volgen hier enkele aanbevelingen:

  • Beoordeel altijd op basis van een vastgesteld model; bij het beoordelen met het ERK wordt het gebruik van een rubric aangeraden.
  • Zorg dat de beoordelingscriteria  zich niet lenen tot persoonlijke interpretatie van de beoordelaars.
  • Spreek met de vaksectie een scoringsvoorschrift af waar iedereen zich aan houdt.
  • Baseer de norm voor een voldoende op wat leerlingen moeten kunnen op het vastgestelde ERK-niveau.
  • Maak afspraken binnen de sectie t.a.v. foutentolerantie, rekening houdend met de beschrijving van het betreffende ERK-niveau.
  • Zorg dat alle beoordelaars getraind zijn in het beoordelen volgens ERK-criteria.
  • Gebruik een voldoende aantal toetsitems om te kunnen vaststellen of een leerling op een bepaald ERK-niveau presteert.
  • Speel bij de gespreksvaardigheid niet de rol van de gesprekspartner als u ook beoordelaar bent.