ERK en toetsing
Toetsen en beoordelen met het ERK 
toetsen-en-beoordelen-met-het-ERK.jpg Als een MVT-sectie het ERK introduceert in de lessen, is het ook de bedoeling dat er getoetst wordt volgens het ERK. De publicatie 'Toetsen en beoordelen met het ERK' biedt praktische hulp aan talensecties die al enigszins bekend zijn met het ERK en besloten hebben met het ERK te gaan werken.
Inhoudsopgave van 'Toetsen en beoordelen met het ERK':  pagina
Leeswijzer 4
1. 
Inleiding
Een weloverwogen beslissing
6
10
2.
Formatief en summatief toetsen met het ERK
ERK-tips voor formatief en summatief toetsen
12
16
3.
De inhoud van ERK-toetsen
Wanneer is de inhoud van een toets ERK-proof?
22
24
4.
Wanneer toetsen: een meerjarenplan
Bepalen wat en wanneer te toetsen
30
32
5.
Een toetsmatrijs maken voor een ERK-toets
Werken met een ERK-toetsmatrijs
40
46
6.
Opdrachten bij productieve vaardigheden
Het maken van een ERK-toets schrijf- en gespreksvaardigheid
72
78
7.

Het beoordelen van productieve vaardigheden
Beoordelingsmodellen voor gespreks- en schrijfvaardigheid maken met het ERK
86
92
8.
Opdrachten bij receptieve vaardigheden
Het maken van een ERK-toets receptieve vaardigheden
110
118
9.
Het normeren van ERK-toetsen
Van niveau naar cijfer
122
124
Literatuur 126

 Download hier de hele publicatie.