Gevolgen lesprogramma
Het ERK gaat uit van een communicatieve benadering van taalonderwijs. Het is een beschrijvend systeem dat betrekking heeft op zowel de inhoud (wat wordt er gecommuniceerd in welke situaties) als de kwaliteit van taal (in termen van grammaticale correctheid, woordenschatbeheersing, uitspraak, spelling et cetera). De meeste taalmethodes verwijzen naar de 'can do'-descriptoren van de relevante ERK-niveaus.

Werken in het perspectief van het ERK betekent dat het accent op communicatief taalonderwijs ligt. Keuzes met betrekking tot doelen, lesmateriaal, leeractiviteiten, toetsing en beoordeling moeten in dit perspectief worden gemaakt.

In de sectie ERK in de les is een aantal praktische instrumenten opgenomen die hierbij kunnen helpen.