Gevolgen eindexamen

Centraal examen

Het centraal examen havo/vwo heeft betrekking op leesvaardigheid.

Het centraal examen vmbo heeft betrekking op leesvaardigheid. In het vmbo gl/tl wordt alleen bij Engels ook schrijfvaardigheid getoetst.

Het digitale centraal examen vmbo BB en KB Engels en Duits toetst naast leesvaardigheid ook luister- en schrijfvaardigheid. Vanaf 2016 wordt het centrale examen Frans BB en KB alleen nog op papier afgenomen. Dat examen toetst alleen leesvaardigheid.

De syllabi van het CvTE beschrijven de specificaties van de examens in termen van ERK-niveaus. De syllabi hebben een verplichtend karakter.

De syllabi van CvTE zijn te downloaden op www.examenblad.nl.

Schoolexamen

De overige vaardigheden dienen in het schoolexamen te worden getoetst. De specificaties voor het schoolexamen zijn door SLO in handreikingen uitgewerkt in ERK-niveaus. De handreikingen hebben geen verplichtend karakter.

Voor de vaardigheden die in het schoolexamen worden getoetst, gaat het om streefniveaus. Streefniveaus geven bij het examenprogramma moderne vreemde talen een indicatie van realistisch haalbare eindniveaus voor de gemiddelde leerling bij goede onderwijscondities.

havo/vwo

Handreiking SE Duits Engels Frans
Handreiking SE Italiaans Russisch Spaans
Handreiking SE Arabisch Turks
Handreiking SE moderne vreemde talen elementair

vmbo

Handreiking SE Duits
Handreiking SE Engels
Handreiking SE Frans