Schrijven
(bron: Taalprofielen 2015)

De beschrijving van de niveaus schrijfvaardigheid A1 t/m C2

De tekstkenmerken van de niveaus schrijfvaardigheid A1 t/m C2

Uitwerking per niveau:

niveau-a1.png     niveau-a2.png      niveau-b1.png     niveau-b2.png      niveau-c1.png     undefined