De niveaubeschrijvingen
 De niveaus - globale beschrijving

De zes ERK-niveaus, van A1 tot en met C2, worden eerst globaal als volgt beschreven:

globale schaal

Niveaus per vaardigheid     

In de subpagina's van deze sectie (zie menu linker frame) zijn de niveaubeschrijvingen voor alle vaardigheden te vinden zoals opgenomen in de Nederlandse uitwerking Taalprofielen.

Voor een overzicht van alle tekstkenmerken voor de vijf vaardigheden voor de niveaus A1 t/m C2, klik op:

overzicht alle tekstkenmerken

Let op:

Het ERK verdeelt gespreksvaardigheid onder in gesprekken voeren (interactie) en spreken (monoloog).