Publicaties en links

Laatst verschenen

Fasoglio, D., Jong, K. de, Trimbos, B., Tuin, D., Beeker, A. (2015). Taalprofielen 2015. Herziene versie van Taalprofielen 2004. Enschede: SLO.

Fasoglio, D. Beeker, A., Jong, K. de, Keuning, J. & Til, A van. (2014). ERK-niveau schrijfvaardigheid Engels, Duits en Frans. Onderzoek naar het bereikte niveau aan het eind van havo en vwo. Enschede: SLO.

Feskens, R. Keuning, J., Til, A. van & Verheyen, R. (2014). Prestatiestandaarden voor het ERK in het eindexamenjaar. Een internationaal ijkingsonderzoek. Arnhem: Cito.

Corda, A. & de Graaff, R. (red.) (2012). Het ERK in het voortgezet onderwijs. Een onderzoek naar de invoering van het Europees Referentiekader voor de moderne vreemde talen (ERK) in Nederland. Utrecht/Leiden: Universiteit Utrecht - Centrum voor Onderwijs en Leren/Universiteit Leiden - ICLON.

Fasoglio, D. (2012). Wat vinden docenten van erk.nl. Enschede: SLO.

v. Til, A., Beeker, A., Fasoglio, D. & Trimbos, B. (2011). Toetsen en beoordelen met het ERK. Arnhem/Enschede: Cito/SLO.

Berben, M., Haaksma, T., van Hardeveld, J., Richters J.  (2011).  verstERKt over de grens. Internationalisering en het ERK. Amersfoort: CPS.

Fasoglio, D.,  Beeker, A., Canton, J., Klein, D. & Trimbos, B. (2010). wERK  in het veld. Ervaringen met ERK-implementatie gebundeld. Enschede: SLO.

van der Burg, C., Fransen, A., Sol, V., Zuidgeest, M. (2010). wERKwijzer en wERKwaaijer. ERK gericht werken met behoud van de leergang. Amersfoort: CPS.  

Top
 

Syllabi, handreikingen en vakdossiers

Canton, J. & Klein, D. (2009). Vakdossier Frans/Duits. Enschede: SLO.

College voor Toetsen en Examens (2015). Moderne vreemde talen havo - Syllabus centraal examen 2016 Arabisch, Duits, Engels, Frans, Russisch, Spaans, Turks. Utrecht: CvTE.

College voor Toetsen en Examens (2015). Moderne vreemde talen vwo - Syllabus centraal examen 2016 Arabisch, Duits, Engels, Frans, Russisch, Spaans, Turks. Utrecht: CvTE.

College voor Toetsen en Examens (2015). Moderne vreemde talen vmbo - Syllabus centraal examen 2016. Utrecht: CvTE.

Fasoglio, D., Meijer, D. & Trimbos, B. (2007). Handreiking schoolexamens moderne vreemde talen havo/vwo. Italiaans, Russisch, Spaans. Enschede: SLO.

Fasoglio, D., Meijer, D. & Trimbos, B. (2007). Handreiking schoolexamens moderne vreemde talen havo/vwo. Arabisch, Turks. Enschede: SLO.

Fasoglio, D., Meijer, D. & Trimbos, B. (2007). Handreiking schoolexamens moderne vreemde talen elementair havo/vwo. Enschede: SLO.

Heebing, S. (2007). Handreiking schoolexamens mvt vmbo. Enschede: SLO.

v. Kleunen, E. & Trimbos, B. (2008). Handreiking schoolexamen vmbo mvt  - het ontwikkelen van opdrachten. Enschede: SLO.

Meijer, D. & Fasoglio, D. (2007). Handreiking schoolexamens moderne vreemde talen havo/vwo. Duits, Engels, Frans. Enschede: SLO.

Noijons, J. & Kuijper, H. (2006). De koppeling van de centrale examens leesvaardigheid  moderne vreemde talen aan het Europees Referentiekader. Arnhem: CITO.

Noijons, J., Kuijper, H. & Reichard, E. (2007). De koppeling van de centrale examens  leesvaardigheid Arabisch, Russisch, Spaans en Turks aan het Europees Referentiekader. Arnhem: CITO.

Noijons, J. & Kuijper, H. (2006). Leesvaardigheidexamens moderne vreemde talen in Europees verband. Arnhem: CITO.

Trimbos, B. (2006). Handreiking nieuwe onderbouw mvt. Enschede: SLO.

Trimbos, B. (2007). Concretisering van de kerndoelen Engels - kerndoelen voor de onderbouw VO. Enschede: SLO.

Top
 

Informatie en uitwerkingen Europees Referentiekader

North, B. e.a. (2015). Inventaire linguistique des contenus clés des niveaux du CECRL. Zürich: Eurocentres/Eaquals.

Beacco, J. e a. (2004-2007). Niveaux pour le français - A1, A2, B1, B2. Référentiels par niveaux pour l'enseignement/l'apprentissage du français comme langue étrangère. Paris: Didier. 

Council of Europe (2001). Common European Framework of Reference for Languages:  Learning, Teaching, Assessment. Cambridge: Cambridge University Press.

Fasoglio, D., Jong, K. de, Trimbos, B., Tuin, D., Beeker, A. (2015). Taalprofielen 2015. Herziene versie van Taalprofielen 2004. Enschede: SLO.

Glabionat, M., Mueller, M., Wertenschlag, L.  e.a. (2005). Profile Deutsch. Lernzielbestimmungen, Kannbeschreibungen, Kommunikative Mittel , Berlin: Langenscheidt.

Instituto Cervantes (2006). Plan Curricular del Instituto Cervantes.
Niveles de Referencia para el Español. Madrid: Editorial Biblioteca Nueva.

Nederlandse Taalunie (2008). Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor  Moderne Vreemde Talen: Leren, Onderwijzen, Beoordelen. Den Haag: Nederlandse Taalunie. 

Top 

Materialen voor de praktijk

Beckers, C., Pennewaard, L. en Perry, G. (2008). Handreiking TalenQuest in het vmbo.Taakgericht werken op A1 en A2-niveau. Enschede: SLO. 

Beeker, A., Canton, J. en Trimbos, B. (2008). Scaffolding. Technieken om mvt-leerlingen hoger te laten reikenEnschede: SLO.

de Boer, R., van der Burg, C. e.a. (2008). Speakerbox. Amersfoort: CPS Talencentrum.

Canton, J. en Heebing, S. (2007). Le français en salle de classe. Een repertorium van 'classroom language' bij de meeste gebruiksituaties in de onderbouwklassenEnschede: SLO. 

Driessen, M., van Kleef, A. en Fitzpatrick, A. (2007). Talen toetsen - Van taalcompetentieprofielen naar bewijzen van bekwaamheid. Den Bosch: CINOP. 

Fiori, L., Richters, J., Zuijdgeest, M. (2013). Writing box. Amersfoort: CPS

Talencentrum.Jansma, N. en Pennewaard, L. (2008). Samen werken aan taaltaken. Handreiking voor het werken met taaltaken bij de moderne vreemde talen in het kader van de aansluiting vmbo-mbo. Enschede: SLO.

Driessen, M., van Kleef, A. en Fitzpatrick, A. (2007). Talen toetsen: Van taalcompetentieprofielen naar bewijzen van bekwaamheid. 's Hertogenbosch: CINOP. 

Richters, J. en Visser, M. (2008). Echt wel: Talen BBL! Amersfoort: CPS Talencentrum.

SLO (2007), Het ERK-spel. Een bordspel om vertrouwd te raken met de descriptoren van de ERK-niveaus. Enschede: SLO. Te bestellen via de online-productencatalogus van SLO.

Top

 Europees Taalportfolio

Beeker, A., Corda, A., Fasoglio, D. en v. Nieuwenhoven, E. (2008). Vroege Vogels. Europees Taalportfolio en ERK: praktijkervaringen van pioniers. Leiden/Enschede: Expertisecentrum MVT 

Little, D., Hodel, H. e.a. (2008). Preparing teachers to use the European Language Portfolio. Graz: ECML.

Newby, D., Allan, R. (2008). European Portfolio for Student Teachers of Languages. Graz: ECML.

Top

Websites

www.coe.int/t/dg4/linguistic/
The Council of Europe’s activities to promote linguistic diversity and language learning in the field of education.

www.coe.int/portfolio
European Language portfolio website.

http://languagerichblog.eu
The Language Rich Europe project on multilingualism, by de British Council en de European Commission.
 
http://www.surveylang.org/
European Survey on Language Competences.

http://www.lancs.ac.uk/researchenterprise/dialang/about
DIALANG: Testprogramma om een ERK indicatie van eigen taalniveau te kunnen vaststellen. De software kan gratis worden gedownload. 

www.helsinki.fi/project/ceftrain/index.php.35.html
Interactief assessmenttool voor het schalen van videoprestaties volgens de niveaus van het ERK.
Online training in het schalen van videoprestaties volgens de niveaus van het ERK.

europass.cedefop.europa.eu
Een initiatief van de Europese Commissie om de eigen competenties en kwalificaties in een digitaal instrument vast te kunnen leggen.

http://www.cps.nl/thema/voortgezet-onderwijs/taal/mvt
CPS: Algemeen MVT.

http://www.aps.nl/voortgezet-onderwijs/taal-talen/moderne-vreemde-talen/
APS: Algemeen MVT.

http://odc.expertisecentrum-mvt.nl/
Database met links naar relevante informatie (good practices, handreikingen, resultaten van onderzoeken en rapporten) en een overzicht van relevante literatuur op het gebied van tweede-taalverwerving en vakdidactiek.

 Top