Wegwijzer
Waar vindt u relevante informatie?

VOOR ... GA NAAR ...
beschrijvingen van de ERK-niveaus
en tekstkenmerken
De niveaubeschrijvingen
ERK, eindexamenprogramma's en de consequenties Eindtermen en ERK VO / Eindniveaus in het MBO
training om ERK-niveaus
te leren inschatten
Online training
ERK in de praktijk:
taaltaken, voorbeeldlessen op video, checklist voor lesmethodes
ERK in de les

 

richtlijnen om te toetsen en te beoordelen met het ERK, internationale ERK-certificaten ERK en toetsing
aanknopingspunten bij het uitwerken van een doorlopende leerlijn ERK: doorlopende leerlijnen

 En verder:

meer achtergrondinformatie,
de integrale tekst van het ERK,
uitwerkingen ERK per taal
ERK: achtergrondinformatie
informatie over
het Europees Taalportfolio
Europees Taalportfolio
(digitale) informatiebronnen Publicaties en links