Europees Taalportfolio

Het Europees Taalportfolio is ontwikkeld door de Language Policy Unit van de Raad van Europa om:

  • autonomie, meertaligheid en interculturele competentie bij de taalleerder te stimuleren;
  • de taalleerder een instrument te bieden om de eigen vorderingen bij het leren van een vreemde taal en de ervaringen opgedaan in het gebruik ervan bij te houden.

Het Taalportfolio bestaat uit drie delen:

  • een talenpaspoort
  • een taalbiografie
  • een dossier

SLO heeft in 2004 een electronische, webgebaseerde versie ontwikkeld die door de Raad van Europa is gevalideerd. De inhoud van deze versie is in 2014 overgenomen door Peppels.net (voor leerlingen tot 18 jaar) en Owik.net (voor studenten vanaf 18 jaar), die de digitale omgeving hebben geactualiseerd en voorzien van nieuwe functionaliteiten en toepassingen.
Het gebruik van het Europees Taalportfolio als leer- en hulpmiddel in de mvt-lessen is uiteraard niet verplicht maar een keuze van de docent.