België en het ERK/CECR(L)
Vlaanderen en Wallonië

kaart-belgie_1.jpg

In Vlaanderen wordt de term ERK gebruikt, in Wallonië is dat de Franse afkorting CECR(L).

Na het Basisonderwijs - duur: 9 jaar, waarvan 3 jaar kleuteronderwijs en 6 jaar lager onderwijs - stromen leerlingen door naar een gemeenschappelijke eerste graad A-stroom (of B-stroom) met een duur van twee jaar. Vanaf de tweede graad bestaan de vier onderwijsvormen aso (algemeen secundair onderwijs), bso (beroeps secundair onderwijs), kso (kunst secundair onderwijs) en tso (technisch secundair onderwijs). Aso, kso en tso duren elk 4 jaar, onderverdeeld in 2 x 2 leerjaren, de ''graden''. Het bso kent nog een zevende jaar. Het is niet verplicht om dat te volgen. In onderstaande tabel is dat jaar aangeduid met bso(3).

Vlaanderen kent geen centrale eindexamens – scholen examineren zelfstandig. Er worden wel peilingen gedaan. Dit zijn grootschalige toetsafnames bij een representatieve steekproef van Vlaamse scholen en leerlingen waarmee wordt nagegaan of leerlingen een bepaalde groep van eindtermen of ontwikkelingsdoelen behalen. Het aantal lesuren en lesweken wordt niet door de overheid opgelegd maar door de scholen zelf bepaald.
In Wallonië worden een aantal vakken centraal geëxamineerd (wiskunde, Frans, MVT en science).

In Vlaanderen is Frans verplicht in het basisonderwijs vanaf het vijfde leerjaar, maar er mag al gestart worden vanaf het derde. Naast Frans mogen scholen taalinitiatie aanbieden voor Engels of Duits. Hiervoor zijn geen eindtermen ontwikkeld. Met taalinitiatie mag al gestart worden in het kleuteronderwijs, maar steeds moet in eerste instantie Frans aangeboden worden.
Vlaanderen heeft de eindtermen/ontwikkelingsdoelen voor de MVT gelinkt aan een niveau van het ERK – zie onderstaand schema. Engels en Frans zijn verplicht in de eerste, tweede en derde graad van het aso, tso en kso. Frans is tevens verplicht in de eerste graad van de B-stroom. In de tweede en derde graad van het bso kiezen leerlingen uit Frans of Engels. De ERK niveaus zijn niet in alle stromen gelijk.

In Wallonië heeft nog geen koppeling met het CECR(L) plaatsgevonden.


Schema te bereiken ERK-niveaus voor de MVT Frans en Engels in  het algemeen secundair onderwijs (ASO), Vlaanderen

LuisterenLezenSprekenMondelinge
interactie
SchrijvenGlobaal
BasisonderwijsA1A1A1A1A1A1
1e graad A-stroomA1/A2A1/A2A2A2A1/A2A2
1e graad B-stroomA1A1A1A1A1A1
2e graad asoA2/B1A2/B1B1B1B1B1
2e graad bsoA1A1Geen EindtermA1A1A1
2e graad kso/tsoA2A2A2A2A2A2
3e graad asoB1B1B1B1B1B1
3e graad bso (leerjaar 1+2)A1/A2A1/A2A1A1/A2A1A1
3e graad bso (leerjaar 3)A2A1/A2A1A2A1A2
3e graad kso/tsoA2/B1A2/B1A2/B1A2/B1A2A2/B1

Bron: http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/secundair-onderwijs/eerste-graad/vakgebonden/a-stroom/moderne-vreemde-talen-frans-engels/uitgangspunten.htm