Finland en viitekehys
Voorlopers

map_finland.jpgHet ERK heet in het Fins Yleinen eurooppalainen viitekehys. De website van de Finse Nationale Onderwijsraad kan ook in het Engels of het Zweeds bekeken worden. Het kortere viitekehys is de meest gangbare term in Finse publicaties.

In 2003 heeft de Opetushallitus de ERK niveaus opgenomen in de curricula. Finland was daarmee het eerste Europese land dat hiertoe overging. In  appendix 2 van het National Core curriculum for upper secondary schools, blz.  234 - 251 is de Finse invulling van het ERK opgenomen.

De Finse Language Proficiency Scale heeft de ERK-niveaus op de volgende manier onderverdeeld:
- A1 in A 1.1,1.2 en 1.3 (first stage elementary proficiency, developing elementary proficiency and functional elementary proficiency)
- A2 in A 2.1 en A 2.2 (first stage of basic proficiency, developing basic proficiency)
- B1 in B 1.1 en B 1.2 (functional basic proficiency, fluent basic proficiency)
- B2 in B 2.1 en B 2.2 (first stage of independent proficiency, functional independent proficiency)

De eerste MVT wordt in het Finse systeem aangeduid met 'taal A'. De tweede MVT, 'taal B', bestaat uit 5 algemene en 2 keuzemodules.

N.B. In Finland beslaat de bovenbouw 3 jaar.

MVT 1

Totaal aantal lesuren:  2 x 304 = 608 (eerste MVT, in Finland genoemd taal A)

Lessen

Verwacht nivau - per vaardigheid
Basisschool

2 uur per week, gedurende 2 jaar 

Lezen Luisteren Spreken +
gesprekken voeren
Schrijven
Te bereiken ERK niveau A2.1 A2.1 A1.3

A 1.3

Onderbouw leerjaar 1 t/m 4

304 lesuur (45 min)

Te bereiken ERK niveau

B 1.1

B 1.1

A 2

A 2.2

Bovenbouw lukio of gymnasium leerjaren 5 t/m 7 304 lesuur (45 min)
Te bereiken ERK niveau B 2.1

B 2.1

B 2.1

B 2.1

 

 

MVT 2

Totaal aantal lesuren 1x 304 + 1x 266 = 570 (tweede MVT in Finland genoemd taal B)

Lessen Verwacht niveau - per vaardigheid
Basisschool

--

Lezen Luisteren

Spreken +
gesprekken voeren

Schrijven
Te bereiken ERK-niveau

--

--

--

--

--

Onderbouw leerjaren 1 t/m 4 304 lesuur (45 min) 

Te bereiken ERK-niveau

A 1.3

A 2.1

A 1.3

A 2.1

Bovenbouw leerjaren 5 t/m 7 266 lesuur 
(45 min) 
Te bereiken ERK-niveau

B 1.2

B 1.2

B1.1

B 1.1