Een taaltaak maken
Stappenplan voor het maken van een taaltaak (bron: APS)
1

DOELSTELLING

 • Definieer voor jezelf duidelijk het doel van de taaltaak die je gaat ontwerpen.
 • Bepaal je thema.
 • Wil je een taaltaak ontwerpen ter afronding van een hoofdstuk en/of lesperiode?
 • Kies dan het betreffende hoofdstuk/ inhoud van de lesperiode om het volgende vast te stellen: 
  • 1) het algemene thema.
  • 2) het ERK niveau waarop je de taak gaat ontwerpen.
 • Gebruik de streefniveaus om het niveau te bepalen.
2

ERK-DESCRIPTOREN

 • Kijk in Taalprofielen naar de descriptoren van het betreffende niveau en verzamel voorbeelden die je wilt gebruiken in je taaltaak.
 • Hou hierbij rekening met het thema dat je hebt gekozen.
 • Hou rekening met de ‘zone van naaste ontwikkeling’: je kunt dus enkele descriptoren van een hoger niveau dan het streefdoel gebruiken. Dit maakt een taak uitdagend en leerzaam.
3

PRODUCT

4

WERKWIJZE EN BRONNEN

 • Zorg ervoor dat de taak realistisch is; aantrekkelijk is; aansluit bij de belevingswereld van de leerlingen.
 • Wees duidelijk in de beschrijving van de te ondernemen stappen maar let erop dat het een open opdracht blijft.
 • Activeer voorkennis van de leerlingen.
 • Verwijs naar bronnen (bijv. tekstboek) waar leerlingen iets kunnen opzoeken.
 • Gebruik zo veel mogelijk authentiek materiaal en bronnen voor je taaltaak.
 • Werken leerlingen individueel of met partner(s)?
 • Wat is de taak van de docent?
5

BEOORDELING

 • Geef de criteria aan waarop leerlingen uiteindelijk worden beoordeeld. Wat wil je beoordelen: het product of het proces of allebei?
 • Kun je leerlingen betrekken bij het formuleren van criteria of in de beoordeling?
 • Kijk voor criteria naar de tekstkenmerken die horen bij het ERK-niveau van de taak.
6

REFLECTIE

 • Laat leerlingen reflecteren op de leeropbrengst van je taak.
 • Stimuleer leerlingen om hun product en tussenproducten in hun portfolio te verzamelen.
 • Maak gebruik van instrumenten om niveaus in te schalen zoals het Europees Taalportfolio of DIALANG.
 • Geef feedback aan de leerlingen (product en proces).
 • Benoem ontwikkelpunten voor een volgende taak.

 

Publicaties over het maken van taaltaken:

-Speakerbox (CPS)

-Writing box (CPS)

-Samen werken aan taaltaken (SLO, 2008)

-Handreiking VMBO- het ontwikkelen van opdrachten (SLO, 2008)