Wat is een taaltaak?
Transfer - taal echt gebruiken

Het Europees Referentiekader is verbonden met een algemene visie op taalgebruik en op het leren van een taal. Het ERK kiest voor een actiegerichte benadering: je spreekt en gebruikt een taal als lid van een gemeenschap waarbinnen je taken verricht in bepaalde omstandigheden en binnen een sociale context.

Om leerlingen te helpen een MVT ook werkelijk te gebruiken is een ''taaltaak'' dan ook zeer geschikt.

Bijvoorbeeld:

niveau-a2.png duur ca. 15 minuten gesprekken voeren

kan informatie van persoonlijke
aard vragen en geven

Situatie: een leuke ontmoeting in het buitenland. 
Het wordt zelfs een date!

Dat wordt Spaans praten... of Duits, Frans of toch
maar Engels. Je wilt wat vakantiefoto's laten zien.
Je praat met je 'date' over
wie er op de foto's te zien is/zijn,
wat er op de foto staat,
waar de foto is genomen,
en wanneer de foto werd gemaakt.

A1_familiefoto_vakantie.jpg

Stappenplan:

1) neem eigen vakantiefoto's mee (als afdruk, of digitaal op
je tablet of mobiele telefoon);
2) bedenk wat je over de foto's kunt vertellen. Zoek onbekende woorden op in het woordenboek of op internet - schrijf de vertaling op een spiekblaadje;
3) voer het gesprek met een (klas)genoot in de rol van je 'date';
4) doe het nog een keer en neem het dan op;
5) vraag anderen in je klas naar jullie opname te luisteren; wat ging goed? wat kon beter? 

A1_familiefoto_wintervakantie.jpg

 Zie ook: www.youtube.com onder ''taaltaak''.

Definitie taaltaak: een realistische taak in een zo authentiek mogelijke context, die moet leiden tot een concreet resultaat of product. Er is sprake van een open situatie, waarin de leerlingen zelfstandig moeten functioneren in de doeltaal.
Leerlingen worden toegeleid naar de uiteindelijke taaltaak door middel van opdrachten en oefeningen.