Beoordelen met het ERK

Docenten die intensief werken met het ERK zien zich geconfronteerd met het probleem dat ze een cijfer moeten geven voor hun vak. Hoe gaan ze daarmee om?  Moet je bijvoorbeeld cijfers koppelen aan een bepaald niveau? Kun je leerlingen laten thuiskomen met een rapport waarop voor Frans ‘A2’ staat? In de fragmenten komen afwisselend docenten en leerlingen aan het woord die zich uitlaten over een beoordelingsmethodiek gebaseerd op het ERK en de voor- en nadelen van cijfers en niveauaanduiding toelichten.

TCCdeThij.jpg Docent Frans Jos Baack ( TCC De Thij, Oldenzaal) vertelt hoe hij omgaat met de beoordeling van de ERK-niveaus in combinatie met cijfers. Daarna komen drie leerlingen aan het woord die vertellen wat ze vinden van de manier van beoordelen van hun docent.
Windesheim.jpg Eric Kok, lerarenopleider Frans van de Hogeschool Windesheim en zijn studenten vertellen hoe de beoordeling aan de hand van het ERK plaatsvindt en wat het belang is van niveauaanduidingen en cijfers, als ijkpunt voor de studenten en voor het vereiste eindniveau van de opleiding.
Loesje.jpg Jouke Brouwer, docent Frans aan het Nuborgh College, locatie Lambert Franckens in Elburg, vertelt hoe hij zijn leerlingen beoordeelt aan de hand van taaltaken, taalportfolio’s en repetities.