ERK en didactiek
Het werken met het ERK heeft consequenties voor de didactiek van het moderne- vreemdetalenonderwijs. Zo handelt de docent volgens een meer taakgerichte benadering waarin alle vaardigheden aan bod komen. Daarnaast spreken docenten de doeltaal en stimuleren het gebruik ervan door leerlingen zoveel mogelijk.
fragment_1.jpg Docent Frans Jos Baack ( TCC De Thij, Oldenzaal) vertelt en laat zien hoe zijn vwo 5 leerlingen werken aan een taaltaak
fragment_2.jpg Docent Frans Jos Baack ( TCC De Thij, Oldenzaal) begeleidt zijn vwo 5 leerlingen bij het werken aan hun taaltaak (scaffolding). De docent stimuleert zijn leerlingen om zoveel mogelijk de doeltaal te gebruiken.
fragment_3.jpg Docente Frans Tinie Mars (Het Schoonhovens College, Schoonhoven) vertelt over het gebruik van ERK in de les en waarom zij het belangrijk vindt om vanaf de brugklas de doeltaal te hanteren in de les.
fragment_4.jpg Docente Engels Ans ter Haar (de Meerwaarde, Barneveld) vertelt wat voor haar vmbo leerlingen de voordelen zijn van taakgericht werken en laat zien hoe ze de leerlingen individueel begeleidt bij het werken met zelfevaluatieformulieren.
Lodewijk_Gymnasium_doetaal_is_voertaal.jpg Docent Duits Erwin de Vries (Willem Lodewijk Gymnasium Groningen) vertelt waarom het werken met het ERK zinvol is bij de beoordeling van gespreksvaardigheid.