ERK-gericht werken?

Als docent kunt u op diverse manieren werken met het ERK, afhankelijk van de ervaring die u al met het ERK hebt opgedaan. Om te bepalen in hoeverre uw MVT-onderwijs 'ERK-gericht' is kunt u een 'scan' gebruiken.

Scan ERK-gericht werken. (bron: CPS)