ERK in de les

Wat betekent een actiegerichte aanpak?
Hoe weet u of een methode ERK-gericht werkt? 
Hoe weet u wanneer u ERK-gericht werkt?
Hoe gebruiken docenten het ERK in hun lessen?
Hoe zet je het ERK in lerarenopleidingen in?

Vragen waarop u via het submenu aan de linkerkant antwoord krijgt.