Kwalificatiedossiers

Op het MBO wordt gewerkt met zogenaamde kwalificatiedossiers. Daarin staat per opleiding beschreven wat je in welke taal precies moet kunnen. De kwalificatiedossiers zijn te vinden op de site Kwalificaties mbo.


In de kwalificatiedossiers zijn de niveaus aangegeven in ERK-niveaus. Die kunnen heel verschillend zijn per opleiding en zelfs per opleidingscentrum. Veel opleidingen geven ook het gewenste niveau voor Nederlands in ERK-termen aan.