ROC en talenaanbod

Op basis van het kwalificatiedossier bepaalt de mbo-onderwijsinstelling welke moderne vreemde talen worden aangeboden en welk niveau wordt nagestreefd, als dit niet al in het kwalificatiedossier is gespecificeerd. In de regel zijn dit Engels en Duits, Frans, Spaans of een andere gangbare Europese taal. De instelling mag ook opleiden tot hogere ERK-niveaus en meer talen aanbieden.

De onderwijsinstellingen moeten zich houden aan de eisen die het kwalificatiedossier voor een bepaald cohort stelt. Dit zijn minimumeisen. Niet altijd wordt kennis van moderne vreemde talen in het kwalificatiedossier verplicht gesteld. Het is vanaf 1 augustus 2010 verplicht in het kader van Burgerschap, Engels tot niveau A2/B1 aan te bieden in niveau 4- opleidingen.