Eindniveaus in het mbo
De eindniveaus voor de vreemde talen in het mbo zijn voor alle beroepsopleidingen gekoppeld aan het ERK.

De eindniveaus per kwalificatie (beroep) zijn in het mbo vastgelegd in de zogenaamde 'kwalificatiedossiers'.

Een kwalificatiedossier bestaat uit de beschrijvingen van een of meer verwante beroepen. Per beroep (uitstroom) is aangegeven welke vakkennis, vaardigheden en competenties nodig zijn om de werkzaamheden met een goed resultaat uit te kunnen voeren.

Per uitstroom is in het kwalificatiedossier (deel B) aangegeven aan welke eisen de taalvaardigheid voor Nederlands en de vreemde ta(a)l(en) moet voldoen.

De te behalen ERK-niveaus staan per vaardigheid (luisteren, lezen, gesprekken voeren, spreken en schrijven) aangegeven.