ERK: doorlopende leerlijnen
In deze sectie bieden we enkele aanknopingspunten bij het uitwerken van een doorlopende leerlijn.