Negen redenen...

... om te werken met het ERK:

  1. Internationaal vergelijkbare taalniveaus: de taalprestaties van leerlingen worden in het buitenland herkend en erkend.
  2. Vervolgstudie of werk in het buitenland: aantoonbare taalcompetentieniveaus.
  3. Mogelijkheid tot zelfbeoordeling: leerlingen kunnen met behulp van de 'can do'-descriptoren hun eigen taalbeheersing beoordelen.
  4. Mogelijkheid tot zelfplanning: leerlingen kunnen niet alleen bepalen wat zij kunnen, maar ook wat ze moeten leren om hun taalbeheersing verder te ontwikkelen in de verschillende vaardigheden en contexten.
  5. Levensecht leren: de 'can do'-descriptoren beschrijven situaties waarvan leerlingen zich kunnen voorstellen dat zij zich in een vreemde taal zullen moeten redden; hierdoor wordt het leerproces een stuk realistischer.
  6. Afstemming op doelen en contexten: een taal kan worden geleerd voor specifieke doeleinden (zoals het lezen van publicaties over bepaalde onderwerpen, het volgen van een bepaalde studie in het buitenland, het onderhouden van contacten binnen een specifiek werkgebied; om te kunnen handelen in bepaalde contexten (zoals vakantie, werk, school of universiteit); of om teksten te produceren bestemd voor een specifiek publiek (van leeftijdgenoten tot officiële instanties). Het ERK maakt dit inzichtelijk. 
  7. Ontwikkeling van doorlopende leerlijnen: met de 'can do'-descriptoren zijn deze gemakkelijker te realiseren.
  8. Mogelijkheid om te differentiëren: leerlingen kunnen werken aan die aspecten van taal waar zij (meer) training in nodig hebben.
  9. Internationale examens: de school kan ervoor kiezen om een internationaal erkend certificaat te laten behalen (zoals Cambridge, Goethe, DELF, DELE), dat ook gekoppeld is aan het ERK. Klik hier voor taalcertificaten.