Maatschappelijk relevant
Een 7 als eindcijfer voor Engels op het einddiploma zegt weinig over wat een leerling daadwerkelijk 'kan' in deze taal. Het kan zelfs verwarrend zijn in landen die een ander becijferingssysteem kennen, zoals Duitsland.

Het aanduiden van het behaalde ERK-niveau is soms een vereiste bij aanmelding voor een buitenlandse universiteit of bij sollicitatie naar een studiebeurs.

Zowel op de nationale als op de internationale arbeidsmarkt is men gebaat bij een helder beeld van wat (toekomstige) werknemers in een vreemde taal kunnen. 'Enige kennis van de Duitse taal is vereist' zegt weinig. 'Kennis van de Duitse taal op minimaal A2-niveau is vereist' maakt meteen duidelijk welke beheersing de werkgever verwacht.

Met het ERK kunnen leerplan-, materiaal- en toetsontwikkelaars in heel Europa gebruik maken van objectieve criteria bij het vaststellen van doelen, het ontwikkelen van leermateriaal en lesprogramma's en bij de beoordeling van de taalvaardigheid van een leerling.