Wat heb ik eraan in de klas?
Het gebruik van het ERK in de klas maakt het niveau van taalbeheersing van de leerling inzichtelijk. Voor de docent en voor de leerling. Met het ERK weet een leerling wat hij/zij al kan, en ook wat hij/zij moet kunnen om een hoger beheersingsniveau te behalen. Dit betekent zelfbewuster en waarschijnlijk ook gemotiveerder leren.

Concreet biedt het ERK:

  • een beschrijving van zes beheersingsniveaus voor de vaardigheden lezen, luisteren, gesprekken voeren, spreken en schrijven;
  • richtlijnen voor de beoordeling van het taalvaardigheidsniveau van een leerling;
  • een kader voor self-assessment en bij het geven van feedback en ondersteuning aan een leerling;
  • de mogelijkheid om de prestaties van leerlingen te vergelijken, niet alleen onderling of met die van andere klassen, maar ook met andere scholen, in binnen- of buitenland.