Wat is het ERK?

ERK is de Nederlandse afkorting voor Europees ReferentieKader - in het Engels Common European Framework of Reference (kortweg CEFR of CEF).

Hoe ziet het ERK eruit?


Het ERK onderscheidt zes niveaus van taalbeheersing: van beginner tot near-native.   

taalvaardig-a.png 

Basisgebruiker:

niveau-a1.png          niveau-a2.png

taalvaardig-b.png

Onafhankelijke gebruiker:

niveau-b1.png          niveau-b2.png

taalvaardig-c.png 

Vaardige gebruiker:

niveau-c1.png          niveau-c2.png

Het ERK beschrijft vaardigheidsniveaus van taalbeheersing, in termen van:

  • taalomvang: wat moet je kunnen, in welke contexten en voor welke doelen?
  • taalcomplexiteit en mate van correctheid: hoe goed moet je het kunnen?

Wat men zou moeten kunnen in de betreffende taal is uitgewerkt in 'can do'-descriptoren.
Voor overzicht en uitwerking van alle niveaus zie De niveaubeschrijvingen (linker menubalk).

Werken met het ERK brengt geen verplichtingen met zich mee over te gebruiken leer- en hulpmiddelen.

Voor de integrale tekst van het ERK, of voor hoe het ERK voor een aantal talen is uitgewerkt, zie ERK: achtergrondinformatie.