Uitwerkingen per taal

In Nederland is Taalprofielen ontwikkeld: een beschrijving van taalcompetenties in de vorm van concrete descriptoren en voorbeelden. De beschrijvingen van Taalprofielen zijn op deze website gebruikt in de onderdelen Niveaubeschrijvingen en Online training

download Taalprofielen

Reference Level Descriptions (RLD)

Ter aanvulling op het Europees Referentiekader zijn voor een aantal talen zogenaamde Reference Level Descriptions ontwikkeld, gebaseerd op de descriptoren van het ERK en bedoeld als ankerpunt bij de ontwikkeling van onderwijsprogramma's in de betreffende talen.

Hier de links naar de uitwerkingen voor Engels, Duits, Frans en Spaans:

English Profile

Profile Deutsch

Plan Curricular del Instituto