Hoe lang doe ik erover?

Een vraag die vaak voorkomt is: hoe lang doe je erover om het volgende niveau te bereiken?

Een antwoord met veel variabelen

Het is moeilijk om deze vraag concreet te beantwoorden. Verschillende factoren kunnen van invloed zijn, zoals: leeftijd; motivatie; intensiviteit van de studie; taalachtergrond van de leerling; relatieve moeilijkheidsgraad van de vreemde taal; kennis van andere talen, etc...

Onderzoek

Op grond van onderzoek concludeert Erwin Tschirner (tijdschrift Babylonia, 2/2005) dat Engelse volwassen native speakers die Frans of Spaans leren, na 240 uur taalverwerving het niveau A2 voor de gespreksvaardigheid bereiken, na 480 uur niveau B1 en na 720 uur niveau B2. Deze gegevens zijn echter nadrukkelijk niet meer dan een indicatie.