ERK: de integrale tekst

De Nederlandse Taalunie heeft het ERK in het Nederlands vertaald: 

Gemeenschappelijk Europees Referentiekader

De oorspronkelijke tekst in het Engels kunt u hier downloaden:

Common European Framework of Reference

Het ERK is in meer dan 30 talen vertaald. 
Hier de vertalingen in het  Duits, Frans en Spaans:

Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen

Cadre Européen Commun de Référence

Marco Común Europeo de Referencia