Taal leren door doen

Het ERK kiest voor een handelingsgerichte benadering van het leren van een taal.

Bijna iedereen is het erover eens dat ergens alleen over geïnformeerd worden onvoldoende is om iets te leren.

Om iets te onthouden en later weer te kunnen oproepen is het belangrijk dat er aan die aangeboden informatie (mentaal) wordt gehandeld. Dat ‘handelen’ kan uit allerlei vormen van activiteit bestaan.

Waar het om gaat is dat leerlingen door die (liefst verschillende) activiteiten dat wat zij moeten leren van allerlei kanten leren kennen. Leertaken zouden daarom idealiter zo ingericht moeten zijn dat ze een gevarieerd scala aan leerhandelingen oproepen.
Bij goede leertaken wordt de taalleerder op een natuurlijke manier uitgenodigd taal echt te gebruiken. Zo ontstaat er transfer van theorie naar praktijk.