ERK: achtergrondinformatie

Hoe is het ERK ontstaan?

Het idee van een referentiekader voor de talen is niet nieuw: al in 1990 verscheen bij de Raad van Europa de beschrijving van een 'drempelniveau' (Threshold Level) van taalbeheersing om in het buitenland te kunnen wonen. In hetzelfde jaar werd ook het 'tussenstapniveau' (Waystage) beschreven.

Het ERK bouwt voort op Waystage en Threshold en is aan een strenge en uitgebreide validatieprocedure onderworpen, waarna het in 2001 is gepubliceerd. Het ERK wordt inmiddels vrijwel in heel Europa gehanteerd. Raadpleeg voor meer informatie de pagina ERK over de grens.

Tien jaar ERK

Ter gelegenheid van 10 jaar ERK zijn video-interviews verschenen met één van de grondleggers, John Trim:

The origin of the CEFR (Video 1 of 4) An interview with John Trim and Nick Saville, deel 1 
The origin of the CEFR (Video 2 of 4) An interview with John Trim and Nick Saville, deel 2
The origin of the CEFR (Video 3 of 4) An interview with John Trim and Nick Saville, deel 3
The origin of the CEFR (Video 4 of 4) An interview with John Trim and Nick Saville, deel 4
 
Critique of the CEFR (Video 1 of 2) An interview with John Trim and Nick Saville
Critique of the CEFR (Video 2 of 2) An interview with John Trim and Nick Saville

The future of CEFR An interview with John Trim and Nick Saville

Wat biedt het ERK?

Het ERK biedt:
a) beschrijvingen van referentieniveaus van taalvaardigheid op basis van:
     -  sets descriptoren van aspecten van taalvaardigheid die beschrijven wat de taalspreker
        kan (de can do-statements)
     -  beschrijvingen van kwalitatieve aspecten die zich richten op hoe goed de taalspreker
        het doet (de niveaucriteria of beoordelingscriteria)
b) richtlijnen voor de beoordeling van de taalvaardigheid. 

Een positieve benadering

Het ERK gaat uit van wat de taalleerder in een vreemde taal al kan, niet wat hij/zij niet kan. Oftewel: werken met de groene pen in plaats van met de rode.